ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 內部
(ศัพท์นี้ 内部 คือรูป ตัวย่อ ของ 內部)
หมายเหตุ: