ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 之間
(ศัพท์นี้ 之间 คือรูป ตัวย่อ ของ 之間)
หมายเหตุ: