ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 中間
(ศัพท์นี้ 中间 คือรูป ตัวย่อ ของ 中間)
หมายเหตุ: