ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ 西 ▶ ให้ดูที่ 東西
(ศัพท์นี้ 东西 คือรูป ตัวย่อ ของ 東西)
หมายเหตุ: