ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ฮิ-โตะ

คำนามแก้ไข

ひと (ฮิโตะ) (คะตะกะนะ ヒト, โรมะจิ hito)

  1. : 1, หนึ่ง
  2. : คน, มนุษย์
  3. 匪徒: ผู้ร้าย