ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:จิน-รุย

คำนามแก้ไข

じんるい (จินรุอิ) (โรมะจิ jinrui)

  1. 人類: มนุษย์, พลโลก, มนุษยชาติ