U+2FF4.svg
U+2FF4, ⿴
IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER FULL SURROUND

[U+2FF3]
Ideographic Description Characters
[U+2FF5]

ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

  1. ใช้แสดงส่วนประกอบของอักษรจีน 2 ส่วนที่ประกอบกันโดยล้อมปิดทุกด้าน
    =