ภาษาบาลี

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ᩅᨶ ก.

  1. อีกรูปหนึ่งของ วน

การผันรูป

แก้ไข