ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᨵᩤᨲᩩ ญ.

  1. อีกรูปหนึ่งของ ธาตุ

การผันรูปแก้ไข