ภาษาอินุกติตุตแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᕿᓚᓗᒐᖅ (ก̱ิละลุฆัก̱)

  1. วาฬเบลูกา