ภาษากะเหรี่ยงปะโอ

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ဟံႏ (transliteration needed)

  1. ดิน