ภาษาอ่ายตนแก้ไข

เลขแก้ไข

လိုင် (ลึง์)

  1. หนึ่ง