เปิดเมนูหลัก

ဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်

ภาษากะเหรี่ยงสะกอแก้ไข

คำนามแก้ไข

ဖိသၣ်ပိာ်မုၣ် (โผสา⁴โป²มื⁴)

  1. เด็กหญิง