เปิดเมนูหลัก

ภาษากะเหรี่ยงสะกอแก้ไข

คำนามแก้ไข

ဖိခွါ (โผขฺวา)

  1. ลูกชาย