เปิดเมนูหลัก

ภาษาพม่าแก้ไข

คำนามแก้ไข

ဓမ္မ (ธมฺม)

  1. ธรรม, ธรรมะ