เนื้อหา

ภาษาบาลีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เทียบภาษาสันสกฤต धन (ธน)

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

ဓန (ธนก.

  1. เงิน, ทรัพย์, สิน, สินทรัพย์
  2. สมบัติ, ทรัพย์สมบัติ

วิภัตติแก้ไข