เปิดเมนูหลัก

Wiktionary β

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ဓန (ธนก.

  1. อีกรูปหนึ่งของ ธน

วิภัตติแก้ไข