ภาษากะเหรี่ยงปะโอแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

ဒေါ့ (ต้องการการถอดอักษร)

  1. พูด