เปิดเมนูหลัก

ภาษากะเหรี่ยงปะโอแก้ไข

คำนามแก้ไข

တသား (ตสา:)

  1. เกลือ