ภาษากะเหรี่ยงปะโอแก้ไข

เลขแก้ไข

တဗား (ต้องการการถอดอักษร)

  1. หนึ่ง