ภาษากะเหรี่ยงปะโอแก้ไข

คำนามแก้ไข

တဖြွီ (ต้องการการถอดอักษร)

  1. เชือก