ภาษากะเหรี่ยงปะโอแก้ไข

คำนามแก้ไข

တဖြွီ (ต้องการถอดอักษร)

  1. เชือก