เปิดเมนูหลัก

ภาษากะเหรี่ยงสะกอแก้ไข

เลขแก้ไข

တဆံသၢ (ตฉีเสอ̂)

  1. สิบสาม