เปิดเมนูหลัก

ภาษากะเหรี่ยงสะกอแก้ไข

เลขแก้ไข

တဆံနွံ (ตฉีนฺวี)

  1. สิบเจ็ด