เปิดเมนูหลัก

ภาษากะเหรี่ยงสะกอแก้ไข

เลขแก้ไข

တဆံဃိး (ตฉีโฆ³)

  1. สิบแปด