เปิดเมนูหลัก

Wiktionary β

ภาษากะเหรี่ยงสะกอแก้ไข

เลขแก้ไข

တဆံခံ (ตฉีขี)

  1. สิบสอง