ภาษาลาวแก้ไข

คำนามแก้ไข

ໂຄງສ້າງ (โคงส้าง)

  1. โครงสร้าง
    ໂຄງສ້າງລະບົບຄອມພິວເຕີ
    โคงส้างละบ็บคอมพิวเตี
    โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์