ภาษาไทยแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

โปรดเกล้าฯ

  1. (ราชา)