เอกสารการใช้งานสำหรับ แม่แบบ:documentation subpage [แก้ไข]
หน้านี้มีข้อมูลวิธีการใช้งาน หมวดหมู่ ลิงก์ข้ามวิกิ และเนื้อหาอย่างอื่นที่อธิบายแม่แบบ

This template is intended to be used for template documentation subpages. See Help:Documenting templates and modules. It includes a notice at the top of the page, and also adds the page to a special category for documentation pages.

This template is automatically added to the documentation subpage of modules, via the MediaWiki:Scribunto-doc-page-header system message. Therefore, it should not be added to the documentation subpage manually.