แม่แบบ:ดูเพิ่ม

ดูเพิ่ม: {{{1}}}

การใช้แก้ไข

ใช้สำหรับหน้าคำศัพท์ที่มีคำใกล้เคียงกัน หรือสะกดใกล้เคียงกัน เช่น club และ Club ให้ใส่แม่แบบนี้ไว้ทั้งสองหน้า สามารถเชื่อมโยงหากันได้

{{ดูเพิ่ม|คำศัพท์ที่ต้องการใส่}}
  • ช่องคำศัพท์ที่ต้องการใส่ วิธีการใส่
    • {{ดูเพิ่ม|ben}}
    • {{ดูเพิ่ม|ben|Ben}}
    • {{ดูเพิ่ม|ben|Ben|bēn|..สามารถใส่ได้เรื่อย ๆ..}}

แสดงผลแก้ไข

ดูเพิ่ม: ben
ดูเพิ่ม: ben และ Ben
ดูเพิ่ม: ben, Ben, และ bēn
ดูเพิ่ม: Don, don, đon, dón, đón, đòn, Dôn, đơn, dọn, đọn, đốn, đớn, dồn, đồn, đờn, độn, และ don-

แม่แบบเปลี่ยนทางแก้ไข