ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:แทง-ใจ-ดำ

คำกริยาแก้ไข

แทงใจดำ

  1. (สำนวน) พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง