ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

เอ็นหอย

  1. สะดือของหอยจอบ ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่ง คนนิยมนำมาทำเป็นอาหาร