ดูเพิ่ม: เยือ และ เยื่อ

ภาษาแสก แก้ไข

คำสันธาน แก้ไข

เย๊อ

  1. เพราะ