ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

จากภาษาอังกฤษข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:debug บรรทัดที่ 150: This template is deprecated. Please use {{der}}, {{inh}}, {{bor}}, {{cog}} or {{noncog}}. base เบส

คำนามแก้ไข

เบส

  1. (เคมี) สารเคมีซึ่งทำปฏิกิริยากับกรด แล้วให้ผลเป็นเกลือหรือเกลือกับน้ำเท่านั้น
  2. (เคมี) สารเคมีที่มีสมบัติรับโปรตอนมาจากสารอื่นได้
  3. (เคมี) สารเคมีที่มีสมบัติจ่ายอิเล็กตรอนคู่หนึ่งให้แก่สารอื่นได้
  4. (เคมี) สารเคมีซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH⁻)
  5. (เคมี) สารละลายที่เปลี่ยนสีลิตมัสสีแดงเป็นสีน้ำเงินได้

รากศัพท์ 2แก้ไข

จากภาษาอังกฤษข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:debug บรรทัดที่ 150: This template is deprecated. Please use {{der}}, {{inh}}, {{bor}}, {{cog}} or {{noncog}}. bass เบส

คำนามแก้ไข

เบส

  1. (ดนตรี) เสียงทุ้ม
  2. (เครื่องดนตรี) กีตาร์ 4-6 สายที่ให้เสียงทุ้ม