ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์เบดเบส
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงbèetbèes
ราชบัณฑิตยสภาbetbes
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/beːt̚˨˩/()/beːs˨˩/()

รากศัพท์ 1แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ base

คำนามแก้ไข

เบส

  1. (เคมี) สารเคมีซึ่งทำปฏิกิริยากับกรด แล้วให้ผลเป็นเกลือหรือเกลือกับน้ำเท่านั้น มีสมบัติรับโปรตอนมาจากสารอื่นได้ จ่ายอิเล็กตรอนคู่หนึ่งให้แก่สารอื่นได้ เมื่อละลายน้ำแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH⁻) เปลี่ยนสีลิตมัสสีแดงเป็นสีน้ำเงินได้

รากศัพท์ 2แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ bass

คำนามแก้ไข

เบส

  1. (ดนตรี) เสียงทุ้ม
  2. (เครื่องดนตรี) กีตาร์ 4-6 สายที่ให้เสียงทุ้ม