ดูเพิ่ม: เถร

ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: เถ รี
  • จำนวนพยางค์: 2

คำนาม แก้ไข

เถรี

  1. พระเถระผู้หญิง