ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

เต่ากัดยาง

  1. (สำนวน) คนที่เชื่องช้า, คนที่ใช้เวลามาก
    เธอทำตัวเป็นเต่ากัดยาง แบบนี้ ไม่มีใครเขารอหรอก