ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • เงิน-แป

คำนามแก้ไข

เงินแป

  1. (โบราณ) เงินย่อยของเหรียญ