เครื่องดื่ม

ภาษาไทยแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

  • RTGS: khrueang duem

รากศัพท์แก้ไข

เครื่อง + ดื่ม

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์เคฺรื่อง-ดื่ม
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงkrʉ̂ʉang-dʉ̀ʉm
ราชบัณฑิตยสภาkhrueang-duem
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kʰrɯa̯ŋ˥˩.dɯːm˨˩/()

คำนามแก้ไข

เครื่องดื่ม

  1. น้ำหรือของเหลวชนิดต่าง ๆ ที่บริโภคโดยวิธีดื่มเพื่อดับกระหายหรือบำรุงกำลังเป็นต้น เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้คั้น กาแฟ เบียร์

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 270.