ภาษาไทยแก้ไข

 
เขบ็ตหนึ่งชั้น

รากศัพท์แก้ไข

ไม่ทราบรากศัพท์

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ขะ-เบ็ด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงkà-bèt
ราชบัณฑิตยสภาkha-bet
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kʰa˨˩.bet̚˨˩/(สัมผัส)

คำนามแก้ไข

เขบ็ต

  1. (ดนตรี) โน้ตดนตรีที่มีหาง, หากมี 1 หาง เรียกเขบ็ตหนึ่งชั้น 𝅘𝅥𝅮 มีความยาว 1/2 เคาะ, 2 หาง เรียกเขบ็ตสองชั้น 𝅘𝅥𝅯 มีความยาว 1/4 เคาะ, 3 หาง เรียกเขบ็ตสามชั้น 𝅘𝅥𝅰 มีความยาว 1/8 เคาะ, ฯลฯ สามารถเชื่อมหางรวมกันเป็นกลุ่มได้