ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เก้า-อี้-โยก

คำนามแก้ไข

เก้าอี้โยก

  1. เก้าอี้ที่ใช้โยกได้