ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

เกี่ยวเบ็ด

  1. เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด