เกสรทั้งห้า

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

เกสรทั้งห้า

  1. เกสรดอกไม้ 5 ชนิด ซึ่งได้แก่ เกสรดอกพิกุล เกสรดอกบุนนาค เกสรดอกสารภี เกสรดอกบัวหลวง เกสรดอกมะลิ