ภาษาไทย แก้ไข

เครื่องหมายวรรคตอน แก้ไข

ฯลฯ

  1. ไปยาลใหญ่, เปยยาลใหญ่

การใช้ แก้ไข

ใช้ละข้อความข้างท้าย เช่น ในป่ามีช้าง เสือ ลิง ค่าง ฯลฯ อ่านว่า “ละ”, หรือละข้อความในระหว่าง เช่น เพลงสรรเสริญพระบารมีว่า ข้าวรพุทธเจ้า ฯลฯ ดุจถวายชัย ชโย อ่านว่า “ละถึง”

ดูเพิ่ม แก้ไข