ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ฮึด-ฮัด

คำกริยาแก้ไข

ฮึดฮัด

[1] แสดงท่าทางไม่พอใจ เพราะไม่ได้อย่างที่ตนต้องการ

ดูเพิ่มแก้ไข