ดูเพิ่ม: หตฺถินี

ภาษาไทย

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข
  • เทียบเสียงภาษาไทยโดยประมาณ: หัด-ถิ-นี
  • เสียงวรรณยุกต์: เอก-เอก-สามัญ
  • จำนวนพยางค์: 3

คำนาม

แก้ไข

หัตถินี

  1. (สุภาพ) ช้างตัวเมีย