หวัดเล่นงาน

ภาษาไทยแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

หวัดเล่นงาน

  1. เป็นหวัด
    ถูกฝนหน่อยเดียว หวัดเล่นงานเสียแล้ว
    เขาดูแข็งแรงดี ทำไมเขาถูกหวัดเล่นงานเอาได้