หมวดหมู่:ภาษาไทใต้คง

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ไทใต้คง

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาไทใต้คง

ภาษานี้พูดในจีน, พม่า, ลาว, และ ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทใต้คง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติไทใต้คง
ชื่อพ้อง
 • ไทเหนือ
 • ไทเข่
 • ไทแข่
 • ไตเหลอ
 • Tai Nüa
 • Tai Nuea
 • Dehong Dai
 • Tai Dehong
 • Tai Le
 • Chinese Shan
 • Chinese Tai
รหัสภาษาtdd
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:Tale-translit
วิกิสนเทศQ36556