หมวดหมู่:ภาษาไทลื้อ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ไทลื้อ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาไทลื้อ

ภาษานี้พูดในจีน, ลาว, พม่า, ไทย, และ เวียดนาม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทลื้อ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติไทลื้อ
ชื่อพ้อง
  • ลื้อ
  • Tai Lü
  • Tai Lue
  • Dai Lue
รหัสภาษาkhb
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:khb-sortkey
วิกิสนเทศQ36948