หมวดหมู่:ภาษาโปแลนด์

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » โปแลนด์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาโปแลนด์

ภาษานี้พูดในโปแลนด์, เบลารุส, ลิทัวเนีย, ยูเครน, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, เยอรมนี, และ รัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโปแลนด์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติโปแลนด์
ชื่อพ้อง
  • โปลิช
  • Polish
รหัสภาษาpl
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเลคิติก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ809