หมวดหมู่:ภาษาโปแลนด์

ภาษาโปแลนด์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาโปแลนด์
pl.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาโปแลนด์
ภาษาโปแลนด์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาโปแลนด์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาโปแลนด์
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาโปแลนด์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาโปแลนด์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาโปแลนด์
โปแลนด์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาโปแลนด์

ภาษานี้เป็นพูดในโปแลนด์, เบลารุส, ลิทัวเนีย, ยูเครน, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, เยอรมนี, และรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโปแลนด์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติโปแลนด์
ชื่อพ้อง
  • โปลิช
  • Polish
รหัสภาษาpl
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเลคิติก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ809