หมวดหมู่:ภาษาโนเวียล

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » โนเวียล

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาโนเวียล

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโนเวียล:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติโนเวียล
ชื่อพ้อง
  • Novial
รหัสภาษาnov
กลุ่มภาษา ภาษาประดิษฐ์
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ36738

ภาษาโนเวียลเป็นภาษาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานเพียงประปรายเท่านั้น ตามเกณฑ์ในการรวมศัพท์ของเรา ศัพท์ภาษาโนเวียลไม่ควรปรากฏรายการในเนมสเปซหลัก แต่อาจเพิ่มลงในเนมสเปซภาคผนวก ศัพท์ทั้งหมดในภาษานี้จึงอาจมีอยู่ใน ภาคผนวก:ภาษาโนเวียล

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้