หมวดหมู่:ภาษาแบ่งตามตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา

All wikimedia projects
บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโครงการของวิกิมีเดียอื่น ๆ สามารถพบได้ที่: วิกิมีเดียคอมมอนส์ หมวดหมู่ ภาษาแบ่งตามตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา

หมวดหมู่นี้รวบรวมภาษาทุกภาษาแบ่งตามตระกูลของภาษา ซึ่งแสดงเฉพาะตระกูลของภาษาระดับบนสุด หากต้องการดูตระกูลของภาษาทุกตระกูลให้ดูที่ หมวดหมู่:ตระกูลภาษาและกลุ่มภาษาทั้งหมด