หมวดหมู่:ภาษาแต้จิ๋ว

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » แต้จิ๋ว

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาแต้จิ๋ว

ภาษานี้พูดในจีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, สิงคโปร์, ฮ่องกง, และ มาเลเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแต้จิ๋ว:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติแต้จิ๋ว
ชื่อพ้อง
  • จีนแต้จิ๋ว
  • Teochew
  • Chiuchow
รหัสภาษาzhx-teo
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาCoastal Min
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การสร้างรูปผัน
Module:zh-generateforms
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:Hani-sortkey
วิกิสนเทศQ36759

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่